Tuesday, September 29, 2015

Tiếc Nuối - Hồng Thúy - Nguyễn Tuấn - Lâm Dung - PPS Nguyệt Nga

Tạ từ là đã cố nhân
Tiếc thương cho mấy cũng đành xa nhau!  

1 comment:

  1. thay mặt tòan ban , cám ơn chị NPN đã share Nuối tiếc. Thân chúc chị NPN và quý anh chị thưởng thức thơ văn nhạc blog NPN thật an vui.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete