Monday, September 21, 2015

Lời Phật Dạy - Kinh Pháp Cú - PPS Bùi Phương

Ngày 19/9/15 vừa qua là ngày giỗ một năm của anh Bùi Phương. Kính mời quý vị thưởng thức một PPS giá trị mà anh đã để lại cho đời. 

No comments:

Post a Comment