Tuesday, March 21, 2017

Mừng Lễ Phục Sinh - TTB


Hôm nay lễ Phục Sinh về
Chợt nôn nao dạ, chợt say ngút tình
Lạy Cha, Thiên Chúa từ nhân
Đây tràng kinh nguyện kính dâng đón mừng !
Phuc Sinh về, Chúa Quang Vinh sống lại
Chúa sống lại, xin cho con sống lại
Với tuổi thơ đầy vụng dại ngây ngô
Không biết dối gian, thêu dệt mây mưa
Dù chỉ biết mập mờ tình yêu Chúa
Chúa sống lại, xin cho con sống lại
Với cuộc đời hiện tại lắm gai chông
Biết thứ tha, biết hối lỗi ăn năn
Biết chấp nhận …cười tan trong suối lệ !
Chúa sống lại, xin cho con sống lại
Dù xác thân quằn quại bởi bão đời
Dù linh hồn nhiều tội lỗi Chúa ơi,
Con xin mãi… muôn đời ơn cứu độ …
Chúa sống lại, xin cho con sống lại
Với muôn hình vạn thái của yêu thương
Trọn niềm tin, Chúa là Sự thật, là Đường
Là Hạnh phúc trường tồn, lưu kim cổ !...
Chúa sống lại, mang bao niềm vui mới
Reo hoan ca, phấn khởi nhạc canh tân
Đổi mới con tim, mở rộng tấm lòng …

Hướng về Chúa, mừng Phục Sinh…Người sống lại !

Liège, Phục Sinh 2017
TTB

No comments:

Post a Comment