Saturday, March 25, 2017

Tính Bao Nhiêu?


Ông Bảy tới nhà gõ cửa :
- Ba có nhà không? 
- Tía con đi ra ruộng rồi ! Thằng nhỏ trả lời. 
- Má con có nhà không? 
- Má con đi chợ !
- Thằng anh mày có nhà không ?
- Anh con đi ruộng với tía con !
Ông Bảy tần ngần chưa muốn đi, thằng nhỏ hỏi :
- Bác cần gì con có thể lấy cho bác mượn được mà !
- Bác chỉ muốn nói chuyện với tía con về việc thằng anh mày làm con Hai nhà tao có bầu !
- Chuyện này con phải hỏi tía con mới được , con chỉ biết khi lấy giống cho heo ổng tính 1 triệu, cho bò ổng lấy 2 triệu ! Còn từ anh con thì con chưa biết ổng tính bao nhiêu nữa !
- ??????...

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment