Saturday, December 16, 2017

Chuyện Vui: Lụt Ở Huế


Có bà chị ở Huế du lịch bên Úc, nghe tin ở Huế lụt to, nhà lại ở trong vùng trũng thấp. Sốt ruột bà chị điện thoại (viber) hỏi thăm con gái ở nhà mới lấy chồng. 
- Tình hình răng rồi con?
- Dạ, ngày đầu thì hắn vô từ từ, tới túi thì hắn vô nhanh hơn. Con chưa kịp vén quần thì hắn đã vô ngang háng rồi, càng lúc hắn càng to và mạnh, hắn cứ vô ra liên tục Mạ nờ.. Ngày thứ ba thì con mệt đọa luôn, hắn cứ ngâm mãi không chịu ra, mệt rứa thê. Con nói với chồng là ngâm bất nớt ri thì ai chịu cho thấu. Chồng con noái hắn không rút ra được thì phải ngâm chơ biết làm răng chừ.
- Nì, mạ hoải chuyện lụt lội chớ có hoải chuyện vợ chồng mi mô mà noái chi lạ rứa hè.
- Mạ phiền a rứa, thì con đang nói chuyện lụt chơ chuyện chi nữa, chuyện vợ chồng ai noái ốt dột rứa Mạ.
- Ời, rứa mà Mạ tưởng mi kể chuyện nớ.

- Ui chao ơi! Mạ ơi là Mạ!

Sưu tầm

1 comment:

  1. Tui dân xa Huế, đọc cười chết luôn! Cảm ơn chủ nhà nhen

    ReplyDelete