Tuesday, December 19, 2017

Tâm Tình Giáng Sinh - TTB


Muôn nước ơi, cùng nhau ca ngợi Chúa
Ngàn dân ơi, ta hãy chúc tụng Người 
Giáng Sinh, Thiên Chúa ra đời
Hân hoan chào đón tuyệt vời hồng ân
Từng chữ, từng chữ... Con ghép nên vần
Quà đơn sơ con mừng Sinh nhật Chúa
Chút tâm tình tặng các bạn thân yêu
Để cùng chia xẻ ít nhiều
Giản đơn hai chữ diễm kiều Giáng Sinh
Giáng Sinh là nỗi mừng trong chia xẻ
Miếng ăn tầm thường cho những kẻ đói cơm
Những buồn đau người già yếu cô đơn 
Niềm u ẩn, sầu thương thân nghèo khó
Giáng Sinh là những nụ cười cởi mở
Gieo bình an muôn thuở cho mọi người 
Xây tình thương êm ấm, dịu mát tươi 
Tạo an ủi, tin yêu thay trời bất hạnh
Giáng Sinh là kiên trì vui chấp nhận
Không than van, luôn chiu đắng cay đời
Luôn bình tâm không hận, oán xa xôi
Hành trang quí đắp xây trời tin tưởng 
Giáng Sinh là biết cho, không chờ ân thưởng
Biết khiêm nhường, luôn quảng đại nhân hòa
Luôn thẳng ngay, không dối trá ba hoa
Luôn đứng dậy sẵn sàng sau khi ngã
Còn, còn nữa...
Bạn ơi, còn bao nghĩa...
Vì Giáng Sinh là,
Hoa giản đơn,
Hoa tầm thường  ... nhưng muôn vẻ
Lắm sắc màu và quý hiếm ở thế gian
Như  bé Giê su, 
Con Thiên Chúa đã giáng trần 
Luôn bất tử trong lòng Kitô hữu 

Giáng Sinh 2017

TTB

No comments:

Post a Comment