Saturday, December 23, 2017

Máy Bay VN, Ha Ha Ha!


Máy bay đầu tiên do Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN sáng chế.
Sau cuộc họp thành công tốt đẹp, cả hội nghị T/Ư được mời đi thăm Phân viện phía Nam của Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ.
BCT được ngồi khoang VIP, còn các UV/TƯ ngồi khoang thường. Trước khi máy bay cất cánh, phi công trưởng lễ phép thông báo:
“Chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón các đ/c lãnh đạo cao cấp của đảng trên chiếc máy bay đầu tiên do Viện hàn lâm Khoa học & Công nghệ VN sang chế.”
Phi công trưởng vừa dứt lời, các UV/TƯ từ khoang thường chen nhau đổ xô ra cửa máy bay thoát thân. Trong khi trên khoang VIP, các UV/BCT vẫn ngồi trò chuyện.
Một UV/TƯ thấy thế thưa:
– Sao các anh không chạy, nó mà rơi thì ai lãnh đạo đảng và đất nước?

Trưởng ban tuyên giáo cũng thấy hơi lo, quay sang hỏi TBT:
– Thưa anh, hay là chúng ta cũng chờ đi chuyến sau vậy?
TBT giọng điềm đạm, giải thích,
– Phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta phải nắm vững lý luận và hiểu thực tế…[Đúng là người bắc và có lý luận]
– Dạ, nhưng đây là máy bay do Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ của VN ta thiết kế chế tạo. Em thấy cũng lo lắm ạ.
TBT có vẻ hơi bực mình nói,
– Các cậu chẳng hiểu gì cả. Ta cứ ngồi im để làm gương “người VN dùng hàng VN” chứ.
Trưởng ban Tuyên giáo cầu xin:
– Hay là anh cho phép em xuống ạ.
Không nhịn được nữa, TBT quát:
– Sao ngu thế, có bay được đâu mà rơi.
Sưu tầm

No comments:

Post a Comment