Thursday, December 21, 2017

Tiếu Lâm - Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời


Con quỳ lạy Chúa trên trời 
Sao cho con trốn được người con yêu 
Rằng con thiếu nợ đã nhiều 
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !

Con cày hai dzóp hụt hơi 
Người con yêu lại đua đòi chơi xe 
Biểu gì con cũng phải nghe 

Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời 
Chúa ban con được tìm người con yêu 
Giờ đây thân xác tiêu điều 
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay

Thân con chẳng khác trâu cày 
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong 
Con giờ như cá lòng tong 
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời 
Thế mà đâu hết nợ đời 
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti 
Người đâu gặp gỡ làm chi 
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ? 

Chúa ơi ! con khổ vô ngần 
Chúa mà không giúp là thân con tàn 
Con đang thiếu nợ trăm ngàn 
Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi 

Sưu tầm

2 comments:

  1. Hy vọng bài thơ tiếu lâm nầy không chọc giận mấy Bà, mấy Cô thích thời trang mua sắm- Chúc toàn thể an khang -Cám ơn NPN - Long Hương

    ReplyDelete