Saturday, December 30, 2017

Cười Là Liều Thuốc Bổ


Bài học về bốn con giun
Vị linh mục muốn bài giảng của mình trong lễ Chúa Nhật hấp dẫn hơn bằng cách nêu một chứng minh cụ thể.
Bỏ bốn con giun trong bốn cái ve khác nhau
Con thứ nhất trong một ve đầy rượu
Con thứ hai trong một ve đầy khói thuốc lá
Con thứ ba trong một ve đầy sô cô la
Con thứ tư trong một ve đầy đất tốt và sạch
Cuối bài giảng ngài cho thấy kết quả
Con thứ nhất trong một ve đầy rượu:CHẾT QUEO
Con thứ hai trong một ve đầy khói thuốc lá:CHẾT QUEO
Con thứ ba trong một ve đầy sô cô la:CHẾT QUEO
Con thứ tư trong một ve đầy đất tốt và sạch:SỐNG
Và rồi ngài cao giọng hỏi bổn đạo:
Anh chị em học được điều gì qua bằng chứng này ?
Bé Gioan ngồi phía dưới vội đưa tay lên, nói:
Thưa cha ! bao lâu người ta cứ uống rượu, hút thuốc và đớp sô cô la thì khỏi lo trong người có giun.

Một Cuộc Đối Thoại Thành Thật ....
Hãy theo dõi một cuộc đối thoại rất...thành thật và vô cùng thú vị giữa Tư bản và Cộng sản ...

BUSH  : Ở Mỹ Công nhân lãnh lương trung bình là 1500$ US, nhưng chỉ cần chi ra 800$ để đảm bảo cho đời sống !
DŨNG  : Vậy họ làm gì với số tiền riêng còn lại ?
BUSH   : Đó là chuyện riêng của họ , chúng tôi không quan tâm, không có trách nhiệm. ... Thế Công nhân ở VN thì sao ?
DŨNG  : Ở VN lương công nhân viên chức khoảng 800.000 $VN một tháng và mỗi tháng chi tiêu  tối thiểu cần đến 3 triệu đông VN .
BUSH   : Trời !!! vậy họ kiếm đâu ra số tiền thiếu hụt đó
DŨNG  : A! đó cũng là việc riêng của họ. Nhà nước chúng tôi rất tôn trọng đời tư của nhân dân, nên không thắc mắc, không tò mò, không quan tâm đến ... như các ông !!
BUSH : Nghe nói ông cũng đa từng là Luật sư. Vậy xin cho biết ông học luật bao giờ và ở đâu ?
DŨNG : Tôi sớm học luật từ khi 14 tuổi, khi đi theo du kích VC vào bưng và học LUẬT ở trong RỪNG.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment