Wednesday, December 27, 2017

Ở Chốn Không Lời - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Xin cám ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ trên trang nhà.
    Nhưng xin nói rõ. Đây là bài thơ của thầy Như Thiên Thích Tánh Tuệ. Còn tôi, ĐCL, chỉ là design bản tranh. Xin cải chính để không hiểu lầm. Trân quý. ĐCL

    ReplyDelete