Sunday, December 17, 2017

Mất Nước Rồi Trời Đất Ơi!!

Khổ dân tôi!
Về bản chất là mất thật rồi!!!
Dân ta không hay biết gì!!!
Biết ngay là thằng dốt bùi hiền này đang hán hoá Việt ngữ mà. 


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment