Monday, June 8, 2020

Bay Lên, Bay Cao Lên Hởi Diều!

Người thả 3 con diều trong video clip trên khoảng 80 tuổi, và bị điếc. Ông ta sống ở Canada nhưng mỗi năm ông ta đều đến dự Lễ Thả Diều Quốc Tế của tiểu bang Washington. Ông ta thả 2 con diều bằng 2 tay, còn con diều thứ 3 ông ta gắn vào thắt lưng. Cách ông ta đáp điều xuống cũng rất đẹp mắt ở gần cuối video.
Cám ơn lời chú thích của tác giả vô danh.

No comments:

Post a Comment