Monday, June 29, 2020

Khi Tôi Nói Tôi Là Phật Tử( When I Say I’m A Buddhist) -Richard Gombrich


Link để đọc chi tiết -- > https://en.m.wikiquote.org/wiki/Richard_Gombrich

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment