Friday, August 13, 2021

Những Mảnh Giấy Cuộc Đời - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

 

       

      Một tờ Giấy khai sinh            

        Đời bắt đầu từ đó                 

                 Khổ, vui... rình lấp ló                     

Theo gót ta vào đời.     

        

Rồi suốt bao năm trời

           Miệt mài cùng sách vở            

           Phấn đấu cả một thời             

               Được mảnh bằng, ná thở!          

 

                      Kế, nên chồng nên vợ                        

         Một tờ giấy kết hôn              

        Từ đó xác lẫn hồn                

         Trói trăn vào ngục thất.         

 

        Xuôi dòng đời tất bật            

             Tranh đấu cùng bon chen,         

             Nhọc nhằn biết bao phen          

        Một tờ tiền '' xỏ mũi ''            

 

       Phải ra lòn, vào cúi             

                Mới được tờ '' thăng quan ''.       

               Muốn ngó dọc, nhìn ngang         

             Phải bao lần khúm núm.           

 

           Bằng khen, ôi hí hửng            

                     Danh dự được là bao!                      

          Chút hư vinh sóng trào           

         Ai vỗ tay hoài mãi.               

 

   Tuổi chiều đời bải hoải

        Đến phòng mạch mới hay.

   Cầm giấy bịnh trên tay

Thở dài, từ nay khổ..

 

    Một ngày buồn, nghỉ thở

Xuất hiện tờ điếu văn

   Mấy mươi năm cõi trần

      Giấy vàng... bay đầy phố.

 

    Mấy ai bừng tỉnh ngộ 

          Buông những tờ giấy trên 

Giá trị đời đặt lên

     Khiến ta thành nô lệ.

 

   Mắc gì mà phải thế!

            Gót chân mòn ngược xuôi. 

       Thôi đuổi bóng tìm mồi

         Liền thảnh thơi cười nụ.

 

    Hãy sống đời lạc trú

      Với hiện tại đang là. 

            Từng ngày từng ngày qua

             Hồn thăng hoa, tỉnh thức.

 

        Mảnh giấy nào là thực

          Khi hơi thở... chê rồi?    

Tất cả là trò chơi

          Bởi loài người sáng tạo

 

   Tương đối và hư ảo  

            Trên kiếp đời mong manh.

            Ai buông giấy không đành

             Còn chạy quanh mù mịt...  

 

 Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

No comments:

Post a Comment