Monday, August 23, 2021

Thời Thế, Thế Thời Phải Thế


 Lượm trên mạng

1 comment:

  1. Đúng là thời thế đổi thay!
    Người thì bị nhốt trong lồng còn chim thì bay tự do ngoài trời!🙃
    NgànThu

    ReplyDelete