Friday, August 20, 2021

Tha Hương - Hàn Thiên Lương

2 comments:

  1. Thơ hay, đọc mà thấy buồn cho kiếp tha hương!😰
    Cám ơn chị Tố Kim chuyển!
    NgànThu

    ReplyDelete