Tuesday, August 31, 2021

Tôi Khóc ...Cho ... Bạn ...Tôi...

 


Lính Mỹ US Marines��������

Tôi khóc không phải tôi sợ!

Tôi khóc không phải tôi thua!

Tôi khóc vì đồng đội của tôi đã bỏ mạng oan uổng vì một chính quyền nhu nhược của Biden. Khi rút quân khỏi Afghanistan mà không có một chiến lược vẹn toàn để rồi phải trả giá.


John Le 

1 comment:

  1. Một chính quyền tệ hại và vô lương tâm! Cũng giống hồi chúng nó bỏ VNCH vậy!!!😰😡
    NgànThu

    ReplyDelete