Wednesday, April 27, 2016

Bà Quả Phụ Anh Hùng "Mũ Ðỏ Tên Ðương" Và Con Trai Tìm Về Ðồi 31 Hạ Lào - Việt Hùng/Người Việt

QUẢNG TRỊ (NV) - Sau khi được cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp đỡ, trưa 12 Tháng Tư, 2016, bà quả phụ cố Ðại Úy Nguyễn Văn Ðương, tức Trần Thị Mai, và người con trai út Nguyễn Viết Xa đã có chuyến đi từ Sài Gòn đến đồi 31, Hạ Lào, nơi “Người Anh Hùng Mũ Ðỏ Tên Ðương” hy sinh.

Mời click vào ảnh dưới đây để đọc tiếp bài phóng sự và xem video


Bà quả phụ Nguyễn Văn Ðương và con trai Nguyễn Viết Xa khấn vái vong linh của chồng và cha trên đỉnh đồi 31, Hạ Lào. (Hình: Việt Hùng/Người Việt)

No comments:

Post a Comment