Thursday, April 14, 2016

Bốn Dạng Người Của Thế Gian - Trần Minh Hiền


Các nhà tâm lý học, xã hội học cũng như các nhà khoa học, kinh tế gia, chính trị gia và giới lãnh đạo cầm quyền... luôn tìm hiểu, nghiên cứu về con người để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Mặc dù họ vẫn còn tranh cãi và chưa đi đến một sự đồng thuận hoàn toàn nhưng họ đã bước đầu đồng ý với nhau về căn bản trong cách phân chia nhân loại nói chung ra làm bốn loại người chính sau đây:

1. Nhóm người điềm tĩnh, hiền lành, không ồn ào, to tiếng, không chửi bới cãi vả, không tranh chấp và có tâm địa tốt và luôn làm chuyện tốt, có ích cho nhân quần xã hội, không làm tổn thương ai và luôn giúp đỡ mọi người . Vừa tốt bề ngoài vừa tốt bên trong. Dạng người này rất ít, chỉ chiếm chưa tới 1% dân số .


2. Nhóm người nóng nảy, ồn ào, trực tính, sẵn sàng nói thẳng ra những lời khó nghe có thể làm tổn thương người khác, thích cãi vả tranh chấp, không chịu thua ai, không chịu nhường nhịn ai cả ... nhưng tâm địa lại tốt, không hiểm độc, không hại người, và có ý giúp người, thương người. Bề ngoài có vẻ hung hăn nhưng bên trong là tốt. Dạng người này có nhiều chiếm khoảng 33% dân số.

3. Nhóm người ít nói, kín đáo, thâm trầm, không ồn ào, không thích nói thẳng, nói thật ý mình ra, không thích cải vả, tranh cãi nhưng lại rất hiểm độc, ưa trả thù, ghi nhớ những chuyện người khác làm xấu cho mình rất lâu và tìm cách trả thù tàn bạo, ném đá giấu tay, xúi giục người khác gây rối gây hại . Đặc điểm của dạng người này nguỵ quân tử, Nhạc Bất Quần, giả nhân giả nghĩa. Có vẻ tốt bề ngoài nhưng bên trong vô cùng hiểm độc, độc ác. Dạng người này cũng chiếm 33% dân số .

4. Nhóm người nóng nảy, ồn ào, trực tính, sẵn sàng nói thẳng những điều nghĩ trong đầu mà không cần biết đúng hay sai và hậu quả như thế nào, thích cãi vả, tranh chấp và cũng không chịu thua ai, không bao giờ nhường nhịn ai nhưng đồng thời cũng hiểm độc, mưu mô ác độc, ném đá giấu tay, xúi giục người khác, Nhạc Bất Quần, nguỵ quân tử, nói một đằng làm một nẻo. Bề ngoài cũng xấu mà bên trong cũng xấu. Dạng người này chiếm 33% dân số .

Bên cạnh 4 nhóm người đó, các nhà tâm lý học, xã hội học và các nhà nghiên cứu cũng cho rằng có thể chia loài người làm 4 nhóm người theo cách khác:

1. Nhóm người chỉ biết nói, ra lệnh, chỉ trích, phát ra mà không biết lắng nghe và không chịu học hỏi. Nhóm này chiếm 33% dân số. Đối với dạng người này thì họ luôn luôn đúng, và chỉ có người khác mới sai.

2. Nhóm người vừa biết nói khi cần thiết vừa biết lắng nghe, biết tuỳ duyên, tuỳ lúc tuỳ thời và quan tâm đến người khác như chính bản thân họ vậy . Nhóm này chiếm 1% dân số.

3. Nhóm người không biết nói, không dám nói, chờ người khác nói dùm... nhưng biết lắng nghe, biết học hỏi và biết mình là con người thì có lúc đúng lúc sai chứ không phải lúc nào cũng đúng hết . Nhóm người này chiếm 33% dân số.

4. Nhóm người không biết nói, không dám nói, chờ người khác nói dùm nhưng cũng không thèm nghe ai, không chịu học hỏi và cũng luôn luôn cho là mình luôn luôn đúng chỉ có người khác là sai . Dạng này chiếm 33% dân số .
Vậy theo quý vị hai cách phân loại trên cách nào hợp lý hơn hay cả hai đều đúng. Và bạn thuộc nhóm người nào?

Trần Minh Hiền Orlando ngày 10 tháng 3 năm 2016

No comments:

Post a Comment