Wednesday, April 13, 2016

Bạn Hỏi Tôi - Thơ Sương Lam - Nhạc: Love Story - Lính Thủy Thực Hiện

Thơ: Sương Lam
Nhạc: Love Story

1 comment:

  1. Cám ơn Tố Kim đã chuyển tiếp tâm tình của những người đang sống ở xứ người đến những người cùng tâm ý với SL.
    Chúc an vui và hạnh phúc. Smile!
    Sương Lam

    ReplyDelete