Monday, April 18, 2016

Đêm Ru Giấc Mộng - Minh Giang - Nguyễn Văn Thơ - Như Ly - Hải Long

Mời quý bạn thưởng thức nhạc phổ thơ Đỗ Thị Minh Giang qua tiếng hát Như Ly

No comments:

Post a Comment