Monday, September 4, 2017

Hè Với Niềm Vui - TTB


HÈ đã tan dần  với nắng hanh
Có đôi  chim nhỏ ríu rít tranh ...
Ngoại ơi, mua sắm  cho vở mới 
Chuẩn bị ... ngày mai, cháu học hành !
Mỉm cười, nhìn cháu ... chẳng nói năng
Mình cũng ngày thơ, cũng học hành
Nào có dám đâu vòi vĩnh Ngoại 
Thời gian quả thật quá trôi nhanh?!
Ngoại ơi, sao Ngoại lặng thinh
Hay là tiền đã hết trong túi bà ?
Kia, kìa... chiếc cặp nhìn ta
Ngoại  không mua lẹ, người ta mua mất rồi !
Mua đi, cháu sẽ đền bồi 
Nụ hôn cho Ngoại với lời "merci" ...
Hay là Ngoại mua đại đi
Cháu về thưa lại... mẹ thì trả cho ?!
Chợt cười trước  những  bi bô
Cuối cùng bà cũng "d'accord ", hài lòng ...
Hạnh phúc là đây, có chi bằng
Vui trong hiện tại, tình trong tiếng cười 
Hành trang trạm cuối hồng  tươi 
Và ngăn ký ức đời tôi ... xin ghi vào.! ...

Liege,hè 2017
(cho hai cháu BENOÎT và EMMA Hoàng)
Mamy  TTB

No comments:

Post a Comment