Wednesday, September 6, 2017

Trước Cổng Chùa - TTB


Ngũ long công chúa trước cổng chùa
Khánh Anh Phật tự  đẹp duyên ưa 
Khấp khởi hoan ca vui lạc lối...
Paris hoa nắng rợp trời hè ! ...
Ngũ long công chúa trước cổng chùa 
Hai nàng nghiêm nghị niệm "nam mô"
Ba nàng khờ khạo ... nên đành phải
Hé miệng  cười duyên với Phật gia
Tâm vẫn nguyện cầu xin bình an
Cho người khốn khó bớt gian nan
Cho tình yêu mãi mang hơi ấm
Đến khắp mọi  nhà, cả thế gian
Tâm vẫn nguyện cầu Phật chứng tri
Năm nàng công chúa trước tôn huy
Tay hoài mãi siết tình muôn thuở 
Thủy chung như nhứt chẳng lỗi nghì !
Phút chốc ngày vui lại nhanh trôi 
Sau bữa cơm chay  đậm tình người 
Ngun ngút hương yêu đời xa xứ ...
Ngũ long công chúa giả từ thôi
Từng bước quay đi ... bước, bước vui
Ra về...thanh thản nhẹ nhàng ơi
Thành tâm cảm tạ ơn Phật Tổ
Xin mãi chở che trọn  kiếp người !...

Paris, Khánh Anh 20/8/17 
TTB

No comments:

Post a Comment