Friday, December 1, 2017

Bước Qua 67 Tuổi Tròn - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Happy Birthday anh Đỗ Công Luận!
    Chúc anh sức khỏe dồi dào, tuổi già an vui, hạnh phúc bên con cháu.
    Tình thân.
    NPN

    ReplyDelete