Thursday, August 16, 2018

Biếm Chua Về Luật An Ninh Mạng


Luật ANM sẽ dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng cho những nhà kinh doanh nhỏ lẻ VN trên mạng xã hội Facebook. Người sử dụng mạng Internet có thể bị chính quyền bỏ tù nếu bày tỏ tiếng nói tự do của họ trên mạng. Thêm vào đó, việc cấm các công ty internet của Mỹ, các nhà internet Trung Quốc sẽ tiến tới chiếm lĩnh không gian mạng Việt Nam. 
Như Baidu sẽ thay Google, Sina Weibo sẽ thay Facebook, Youku sẽ thay thế Youtube....
Đây là một cơ hội cho Bắc Kinh tuyên truyền văn hóa, ngoại ngữ tại Việt Nam nhằm phục vụ mục đích xấu xa sau này của họ. Về mặt kỹ thuật, Việt Nam khả năng lớn sẽ mua hoặc thuê hệ thống tường lửa và quản lý mạng của Trung Quốc. Rủi ro của việc này là gián điệp Trung Quốc nắm toàn bộ và kiểm soát tình hình tại Việt Nam.


Mặc dù luật an ninh mạng đã được thông qua bởi quốc hội, nhưng đây không phải là ý nguyện của nhân dân. Các đại biểu quốc hội CSVN không phải là những người do dân.

 LUẬT AN NINH MẠNG  - Học tập Trung Quốc!

-Họ ăn cắp, bạn nói họ ăn cắp. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Họ đánh dân, bạn viết họ đánh dân. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Họ cướp nhà cướp đất, bạn la họ cướp đất,cướp nhà. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Dân biểu tình, bạn chụp hình dân biểu tình. Bạn phạm luật an ninh mạng.
-Họ giết dân, bạn quay phim họ giết dân. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Bạn viết báo, Đảng không thích. Bạn phạm luật an ninh mạng.
-Bạn làm thơ, có người tố thơ phản động. Bạn phạm luật an ninh
-Bạn thấy nhiều Tàu quá, bạn than nước rơi vào tay Tàu. Bạn phạm an ninh mạng
-Họ bóp cổ dân, lấy tiền xây dinh thự, mua nhà ở ngoại quốc, bạn thắc mắc. Bạn phạm an ninh mạng
-Họ lập biệt khu, bạn nói họ lập biệt khu. Bạn phạm anh ninh mạng.
-Chúng bán nước, bạn la chúng bán nước. Bạn phạm luật an ninh mạng
Chỉ có một cách không phạm luật an ninh mạng là không nhìn, không nghe, không nói nữa. Nghĩa là chết. Hay sống như một thây ma. Chỉ có người chết mới hết sợ phạm luật an ninh mạng. Bạn chết. Con cháu bạn chết. Dân chết. Nước chết.

https://groups.google.com

No comments:

Post a Comment