Saturday, August 25, 2018

Cười Ra Nước Mắt!


- Thầy: Em hãy cho biết khác biệt giữa Y tếGiáo dục.

- Trò: Y tế bán thuốc giả cho người nghèo; giáo dục bán điểm giả cho người giàu.

- Thầy: Khác biệt giữa bán dâm và bán nước?

- Trò: Bán dâm là bán cái của mình; bán nước là bán cái của dân. 

Bán dâm 99 phút; bán nước 99 năm.

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment