Saturday, August 18, 2018

Việt Nam Kỷ Lục Lạ Kỳ!


Việt nam kỷ lục lạ kỳ  
Làm thuê làm mướn cũng vì miếng ăn
Lãnh bằng, mặt cụ vẫn nhăn 
Tao khổ chết mẹ (không) cho ăn, cho bằng

Lượm trên mạng

1 comment:

  1. Miếng ĂN rồi cũng sẽ .... tiêu //
    Nhưng bằng , ông để dành treo đầu giường .
    Cho ăn , ai thấy tuyên dương ????
    Cho bằng , là việc tỏ tường chứng minh ....

    ReplyDelete