Monday, October 8, 2018

Đại Biểu VN Tại Liên Hiệp Quốc''TÔI ĐANG SAY GIẤC MỘNG DÀI /  ĐỪNG LAY TÔI NHÉ CUỘC ĐỜI CHUNG QUANH''

Đại biểu VN tại Liên Hiệp Quốc. Ngủ là đúng quy trình. Nghe mà ù ù cạc cạc không hiểu, hiểu mà ngọng nghịu không biết nói gì, thà ngủ cho khỏe. Theo đúng truyền thống các đại biểu VN, ngủ suốt ngày. Chỉ thức dậy khi có lệnh gật . Hay cuối tháng, ngày lãnh lương
Tôi ủng hộ ông này. Một người Cộng Sản tốt là một người CS ngủ. Không thể vừa ngủ vừa ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, nói láo, lường gạt, hành hung người yếu thế hay tuyên bố ngớ ngẩn.
Có người nói ngủ trong một phiên họp quốc tế là làm mất thể diện của VN. Nghĩ quẩn. Không thể mất cái mình không có.


Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment