Wednesday, October 10, 2018

Tự Hào Thay! - FB Hài Danh

Đọc mà thương cho đồng bào trong nước!Hôm nay ngày lễ diệt sâu
Chúng ta ôn lại những câu để đời
Chỉ ai tri thức hơn người
Mới phun ra được những lời uyên thâm!
Cảm ơn các vị có tâm
Đã cho ta thấy cái “Tầm” tài ba
Mỗi lời các vị phun ra
Ai nghe cũng sặc con pà nó cơm 😡
Đúng là ăn trắng mặc trơn
Thế nên lời nói cũng hơn người thường
Bỏ công dân nhịn dân nhường
Để giờ dân được tỏ tường trí quan!
Tự hào hai tiếng Việt Nam
Nghèo nhưng quan lại siêu phàm lắm thay!https://kimdunghn.wordpress.com/2018/06/19/tu-hao-thay/

1 comment:

  1. Tôi đếm được 25 gương mặt đại diện cho các Bộ , Ngành ở Việt Nam . Toàn các vị đầu cao mắt sáng .
    Người ta hay nói : Miệng nhà quan có gang có thép . Nên câu phát biểu nào của các ông các bà đưa ra nghe cũng lạnh mình nổi ốc ...
    Duy chỉ tấm hình cuối cùng , nhân vật này chả nói câu nào mà thấy thấm thía làm sao ////

    ReplyDelete