Friday, April 12, 2019

Đã Hiểu Ra Chưa? - Ngô Trường An


Lão hàng xóm qua nhà tui thắc mắc:
- Mấy trạm BOT bẩn được thanh tra chính phủ cho rằng, họ đã thu quá thời gian quy định và bị người dân phản đối. Lẽ ra, bộ GTVT phải cho tháo bỏ, nhưng sao họ lại ra lệnh cho công an đánh đập người phản đối, là sao?
- Ông biết BOT là gì không mà thắc mắc?
- Gì mà không biết! BOT được viết tăt của 3 chữ: Build - Operate - Tranfer nghĩa là...
- Thôi đi cha nội! Ông đem tiếng Tây vào áp dụng cho thể chế này không được đâu! Ông phải hiểu theo tiếng Việt thì mới khỏi thắc mắc, rõ chưa?
- Thì tiếng Việt có nghĩa là xây dựng, vận hành, chuyển giao chứ gì nữa?
- Mệt ông quá! BOT tiếng Việt viết tắt có nghĩa là BẠN ÔNG THĂNG (là người đầu tiên đem cái mô hình này về áp dụng, trong khi giai đoạn đó, thế giới cho ta vay vốn ODA thoải mái. Hơn nữa ngân sách ta có, tài nguyên ta có, thuế giao thông dân nộp, phí bảo trì đường bộ chủ xe cúng hằng năm....). Lão biết ông Thăng là ai chưa?
- Đinh La Thăng - bộ trưởng GTVT chứ gì?
- Đúng! Bây giờ BOT không còn là bạn ông thăng nữa, mà là BẠN ÔNG THỂ.
- Mấy ông này chỉ cấp bộ trưởng thôi, không thể làm mưa làm gió điều hành cả công an, chính quyền địa phương ra mặt đánh đập dân như vậy được!
- E hèm!! Nhưng BOT không phải viết tắt để chỉ riêng cho BẠN ÔNG THỂ mà còn được hiểu là BÊN ÔNG THỦ và chung quy thì nó thuộc BĂNG ÔNG TRỌNG. Mà đã thuộc băng ông Trọng là BẠN ÔNG TẬP thì người dân chỉ biết kêu BỚ ÔNG TRỜI thôi, chứ phản đối thế chó nào được nữa!
Hiểu chưa?
(Fb Ngô Trường An)
[K]

No comments:

Post a Comment