Wednesday, April 17, 2019

Vận Mạng Cộng Sản Trong 2 Câu Sấm Của Trạng Trình - Nguyên Thạch (Danlambao)


Như khối đông người ở Việt Nam và kể cả trên toàn thế giới, không ai mà không thừa nhận: "Chế độ nào cũng phải sụp đổ và tan rã, không có gì ở cõi đời này là vĩnh viễn". Hai câu sấm của Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm đã giải đáp được nguyên lý ấy, đã phán chắc tựa đinh đóng cột: Quang, Trọng, Ngân, Phúc, sản tất vong. 

Lời đầu tiên, tại hạ mạn phép nói trước là ngu bút này không hiểu chi cả về bói toán hay bói sấm nhưng rất thích thú với 2 câu sấm của Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Những thiếu sót dĩ nhiên là có, người viết cũng như thiên hạ thập phương hẳn cũng muốn nghe thêm những giải trình của các bậc cao thủ am hiểu về những chuyện "thần bí" mà các vị có khả năng nắm hiểu được cơ trời đã định một cách mầu nhiệm. 

Dẫu biết rằng "Thiên cơ bất khả lậu" nhưng bản thân người viết, và có lẽ cũng có khối người dân dã khác rất nóng lòng muốn biết là "tại sao cái chế độ độc tài, bạo tàn, man rợ... đầy nghịch lý này nó tồn tại quá lâu như thế?. 

Để tránh mất thì giờ của quí vị, chúng ta hãy đi vào 2 câu sấm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt 
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong. 

Được dịch từ nguyên ngữ: 

炳 燭無明光盡滅 
重 銀薄福産消亡 

Tưởng nên sơ lược về vị Trạng này mà lịch sử đã ra những trọng điểm và tài năng của Ngài. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) hiệu là Bạch Vân cư sĩ, thường được tôn xưng là Tuyết Giang phu tử. Tức vị Trạng này đã xuất hiện cách đây 527 năm. 

Trạng nguyên thời Mạc - Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ nổi danh nhờ tài học sâu rộng, tầm nhìn chiến lược, mà còn được người đời tôn kính vì những lời sấm truyền chính xác. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm được triều đình đương thời trọng dụng bởi tầm nhìn chính trị rộng. Sử sách cũng như người đời thừa nhận, Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, nhà tiên tri số một Việt Nam. (1) 

2 câu sấm trên đã được viết ra cách đây 5 thế kỷ, tức khoảng 500 năm. 

Nếu dịch nghĩa đen của 2 câu sấm thì sẽ là:


Ngọn đèn mà tối tăm thì ánh sảng mất hết
Xem nặng tiền bạc mà nhẹ phước đức thì tài sản sẽ mất hết.


Hiểu theo nghĩa bóng trong sự đối chiếu với tính thời sự hiện tại, người viết mạn phép tô đậm mấy chữ được cho là có liên quan đến chế độ cộng sản hôm nay. 

Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt 
Trọng ngân bạc phúc, sản tất vong

Người viết tạm đưa ra vài giả dụ nhằm điểm ra những tính hợp lý về khoa học lẫn cả tâm linh. 

- Nếu 2 câu trên được viết ra trong thời gian này của một người bình thường, không nổi tiếng thì được xem như 2 câu ca dao thời đại không hơn không kém. 

- Nếu 2 câu trên được xem là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đó cũng nêu lên được tính trùng lấp theo viện dẫn khoa học. 

- Nhưng 2 câu này đã xuất hiện cách đây xấp xỉ 500 năm mà Quang, Trọng, Ngân, Phúc hiện là "Tứ trụ triều đình", là những kẻ đang nắm vận mệnh của cả nước, Hồ Chí Minh không còn (vô minh), Quang đã "tự diệt", cùng với 3 chữ kết "sản tất vong" thì đây là một sự "trùng hợp" được xem là khó hiểu và khó phủ nhận. 

Vũ trụ và đời sống của nhân loại trên hành tinh này là một sự hiện hữu đầy mầu nhiệm mà ngay cả mức độ hiểu biết của con người, nói chung là khoa học cũng vẫn chưa giải đáp được ổn thỏa. Khoa học cũng công nhận về tâm linh, về sự huyền diệu của "Đấng tạo hóa" đã dựng nên vũ trụ này. Người cộng sản dựa theo chủ thuyết vô thần mà khước từ bằng những biện minh dựa trên khoa học, cũng như thuyết tiến hóa nhưng cuối cùng vẫn đi vào con đường bế tắc bởi những kết luận chưa được ổn thỏa. 

Đi sâu vào khía cạnh tâm linh cùng sự huyền bí của vũ trụ quan thì hiện tượng Trạng Trình không phải là một hiện tượng mà người Việt Nam chúng ta nói riêng không quan tâm hoặc chối bỏ. 

Người cộng sản lấy chủ thuyết vô thần làm nền tảng cho mọi tư duy về quyền lực cai trị và sinh hoạt xã hội... Nhưng đó chỉ là những gì người cộng sản nói, còn hành động thì dường như hoàn toàn trái ngược. Không ai đi chùa khẩn nguyện, cầu xin hay thắp nhang cúng vái cô hồn, đốt vàng mã trước nhà nhiều và thường xuyên bằng các quan tham cộng sản. Tác giả đơn cử vài tên tuổi như: Phạm Văn Đồng về già đã thường đi chùa và nghe nói đã quy y, Nguyễn Tấn Dũng đã đi chùa vái lạy, Nguyễn Xuân Phúc tế Phật như tế sao, Trần Đại Quang đã dập đầu vào tượng Phật để cầu xin...cùng những chứng cớ bằng hình ảnh này để chứng minh rằng người viết không nói ngoa. Tôi đoan chắc rằng, với 2 câu sấm trên sẽ khiến cho ĐCSVN nhức đầu và không tránh khỏi lo âu bởi sự huyền bí của nó.

Trần Đại Quang (bên phải là vợ, bà Nguyễn Thị Hiền) 
đang khẩn cầu rất “thành kính” tại chùa Mahabodhi 
(Đại Giác Ngộ Tự) tọa lạc tại khu di tích Bodhgaya. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự nghi lễ tôn giáo 
tại đền Mahabodhi ở Bồ Đề Đạo Tràng của Ấn Độ 
ngày 27 tháng 10, năm 2014 trước khi đến New-Delhi. (2) 

Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu Nhân khấn vái ở Chùa Ba Vàng 

Như khối đông người ở Việt Nam và kể cả trên toàn thế giới, không ai mà không thừa nhận: "Chế độ nào cũng phải sụp đổ và tan rã, không có gì ở cõi đời này là vĩnh viễn". Vậy 2 câu sấm trên đã giải đáp được nguyên lý ấy mà như một số người đã biết là nó được phán chắc tựa đinh đóng cột từ vị Trạng độc đáo thần sầu như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghĩa là: Quang, Trọng, Ngân, Phúc, sản tất vong. 

Nào mời quí bạn đọc và còm sĩ góp lời về 2 câu sấm quan trọng này. 


No comments:

Post a Comment