Monday, October 14, 2019

Ảnh Nghệ Thuật

Giữ thăng bằng

Phơi nhang

Tắm mưa

Đoàn lữ hành trên sa mạc

Mớm con

Chạy đua

Màu sắc của nguồn sống

Tha mồi về tổ

Phản chiếu

Quăng lưới

Phơi dù

Giăng lưới

Một mình

Nước là nguồn sống

Người Hồi giáo làm lễ

Làm ruộng

Trên đường về

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment