Saturday, October 26, 2019

Tưởng Niệm...- Lại Về Lễ Halloween - Đỗ Công Luận


Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Đã 50 năm. 20 tuổi, từ một thư sinh còn hôi sữa, bước vào đời. Bây giờ sắp vào tuổi 70...

Ngày 28/7/1973, một cuộc hành quân qui mô. 2 tiểu đoàn đi song song Sông Tập Ngãi. Tiểu đoàn bị chặn đánh. Đại bàng và một số bạn bè nằm xuống. Mình thoát chết trong lằn tên mũi đạn. Một ngày đau buồn...

Một ngày gần tết Giáp Dần 1974. Tiểu đoàn đi hành quân tiếp tế. Trung đội 2 đại đội 4 cũ của mình, mình khi đó đã về BCH /T Đ, đi sau cùng. Xong việc có lệnh rút. Tên lính Thạch Chịa, vừa bước mấy bước trên bờ đê, đạp phải trái đạn 105 ly cải tiến. Oành. Phải lượm từng mảnh thịt của nó gói vào poncho gửi về cho gia đình...

Một tháng sau tết Giáp Dần, xã An Phú Tân bị đánh. Tiểu đoàn lên giải vây. Trung đội 2 đại đội 4 lại đi đầu. Chuẩn úy Lam, lính mới, gốc An Giang, nắm giữ. Đại đội bị phục kích trong mảnh vườn, theo chiến thuật công đồn đã viện. Chuẩn úy Lam, trung sĩ Thuyên, Thạch Mực, và một người khác tử trận. Thương nhất là Nguyễn Bá Thuyên, người Huế, 20 tuổi. Rớt tú tài anh đi trung sĩ. Hôm sau mới vào lấy xác 4 đứa, xe bò kéo ra, chuyển về tỉnh...

Về lại đời thường, đến nay, bạn bè xưa cũ lần lượt ra đi. Cũng là qui luật.
Gần tới ngày Halloween, người chết trở về. Có đứa chắc cũng đã đầu thai. Rồi ngày lễ các thánh, tưởng niệm người chết.

Dù biết bây giờ là đời sống ảo. Nhưng tấm lòng là cao quý. Xin mời tụi mày về hưởng mâm cơm này. Gọi là tưởng nhớ. Hồn có hiển linh. Về đây chứng giám. Cúng hỉ...

No comments:

Post a Comment