Saturday, October 26, 2019

The Trump Wall - Bức Tường Ngăn Chận Di Dân Nam Mỹ - Youtube LH

1 comment:

  1. Một bức tường thật kiên cố không thể nào kiên cố hơn. Với bức tường Trump này, chắc chỉ có Superman mới bay qua được.
    Cám ơn tài liệu sưu tầm của anh Long.
    Bon weekend Anh Chị và gia đình. Chúc vui - khỏe.
    NPN

    ReplyDelete