Thursday, June 4, 2020

Biểu Tình Đòi Công Lý Cho Ông George Floyd Đây Bà Con Ơi!


Họ đi biểu tình đòi công lý cho ông George Floyd kiểu gì vậy cà?
Đi đòi công lý mà ra về chân thấp chân cao, tay mang vai vác "chiến lợi phẩm" tới nổi tuột quần cũng không care. Hahaha!

Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment