Monday, March 21, 2022

Những Cô Gái Ucraina - Đỗ Công Luận

1 comment:

  1. Thân già sức yếu, tôi tình nguyện là lính gia nô cho các nữ quân nhân này. Nhờ hỏi thăm xem họ có cần không?

    ReplyDelete