Monday, March 21, 2022

Đọc Chơi, Hay Và Thấm Thía
From Kim Hoa Bà Bà 

1 comment:

  1. Thâm thuý . Chính xác .
    Càng nghiền ngẫm càng thấm thía
    Những bài học chẳng bao giờ xưa cũ

    ReplyDelete