Monday, July 27, 2015

Cuộc Trùng Phùng - Phạm Băng Băng - Tô Hữu Bằng

Phim tình cảm có liên quan tới xã hội đen nhưng không "đen" lắm. Rất hay rất cảm động!

No comments:

Post a Comment