Friday, July 17, 2015

Hành Trình Chạy Trốn Khỏi Bắc Triều Tiên Được Kể Lại

Lớn lên ở Bắc Triều Tiên, Hyeonseo Lee đã từng nghĩ rằng đất nước mình là "tốt nhất trên thế giới". Chỉ sau khi chứng kiến nạn đói vào những năm 90 cô mới bắt đầu có những suy nghĩ khác.

No comments:

Post a Comment