Friday, July 17, 2015

Tự Vấn - Phong Lan


Dang tay đứng giữa chợ đời
Hồn nhiên thanh thản rong chơi tháng ngày
Đường trần dẫu chốn bi ai
Buồn vui lẫn lộn tàn phai lẽ thường

Cớ chi không vẹn yêu thương
Hòa cùng cây cỏ sắc hương tuyệt vời
Đớn đau cũng một kiếp người
Hơn thua được mất ai lời hơn ai ?!

   Phong Lan 
Melbourne   10/05/2014    


No comments:

Post a Comment