Sunday, July 19, 2015

Ý Nghĩa Cuộc Sống - Bao Nhiêu...?

Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc...

No comments:

Post a Comment