Friday, January 11, 2019

Cúng Thần Xe"Con lạy Vô lăng, Hộp số...
Con lạy 4 Bánh, Khung gầm... 
Con lạy Đèn trần, Chân ga, 
lạy qua Đèn pha, Lọc gió,
Ắc quy có đó, 
4 Giò má phanh  
Con lạy cụ Bugi, 
lạy bác Cầu chì, 
lạy Lốp 4 bên, 
Ly hợp có tên. 
Con lạy Kính chắn gió, 
lạy cụ Cua-roa, 
các cụ gần xa,
về nghe con lạy ạ.... 
Hôm nay là ngày...tháng...năm....tại...Việt Nam Quốc...Tỉnh
Thí chủ có tên...
Mới tậu được quả xe, 
em tên là 4 bánh...
Nay có lòng thành,
kính xin các cụ
Phù hộ độ trì,
thương tên cầm lái
Chở hàng chở gái,
muôn dặm bình an
Tới lúc nhỡ nhàng,
bán xe được giá
Lòng ko mong quá,
chỉ cầu vậy thôi
Các cụ nơi nơi 
bơi về thụ lộc
A di đà phật! Khâm thử! Bình thân!

Lượm trên mạng 

No comments:

Post a Comment