Saturday, January 12, 2019

Uyên Ương Chắp Cánh - Đỗ Công Luận


Thưa quý ACE,
Ngày mai, thứ bảy 12/1/2019, họ đàng trai lên họ đàng gái, dự tiệc cưới ở nhà gái. 7 giờ sáng khởi hành. Tối nghĩ lại ở thị trấn. 6 giờ sáng ngày chủ nhật sang nhà gái làm lễ rước dâu. 7 giờ sáng xe dâu chạy về BH. 10 giờ sáng làm lễ ở nhà trai. 11 giờ trưa đến nhà hàng tiệc cưới. Tổ chức một xe đưa rước bạn bè, bạn học chú rễ từ Sài Gòn lên BH dự tiệc. Môt xe đưa rước bà con họ hàng lối xóm ở Chợ Đồn sang tiệc cưới chia vui. Hai họ cách nhau 100 cây số. Ở xa mỏi chân. Ở gần mỏi miệng. Chúc phúc vạn sự chu toàn. 
ĐCL

No comments:

Post a Comment