Sunday, April 7, 2019

Thế Kỷ Buồn - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,
Những ngày cuối cùng của chiến tranh, tôi học ở Huấn Khu TĐ. Mỗi buổi sáng bạn bè từ SG lên, kể chuyện SG di tản.
Không ngờ tình hình diễn biến nhanh quá.
Chiều thứ bảy 26/4, tôi về BH qua ngã ngã ba Tân Vạn. Trực thăng vần vũ hướng Bến Gỗ. Đặc công về đánh cầu xa lộ. Buổi chiều, quận lỵ Long Thành đã bị tiến công. Căn cứ Nước Trong cầm cự. Lúc đó tôi mới đám cưới 5 ngày.

Tháng 6/75, từ giã vợ hiền, hẹn đi 10 ngày. Nhưng 2 năm sau mới về. Nỗi buồn thế kỷ 20. 
Bây giờ là thế kỷ 21. Vui. Nhưng sắp đi vào thiên cổ. Tôi cảm tác bài thơ nầy để gói ghém tâm tư. ĐCL

No comments:

Post a Comment