Wednesday, February 19, 2020

Ăn Tiệm Thời Corona


Mới thấy cái ảnh là có thơ cảm tác tặng các bạn :
Hàn Tuấn
Đi ăn tiệm

Lâu rồi thèm phở quá nha 
Ăn cơm nhà mãi,”Corona” nó hành
Lần mò ra quán vắng tanh
Bảo ai cũng ngán, nên đành nhịn thôi

Nảy sinh sáng kiến tức thời
Nói cho chủ tiệm biết rồi, ngồi ăn
Thế là được tô phở “ngăn”
Bàn chia làm “bốn”, khỏi lăn sang nhà

Tiếc là không thấy người ta
Khẩu trang treo dưới cằm là xong ngay
Mạnh ai, người đó tỏ bày
Ăn xong mới thấy tươi ngay tức thì

Thời “đại dịch” khổ như ri
Tìm tòi sáng tạo,muốn chi có liền
Đôi lúc tức muốn phát điên
Bạn bè gọi nhậu, có ghiền cũng không (đi)

Cầu mong “Virus”  đi tong 
Cho tui ăn nhậu, long nhong ngoài đường
Hàng quán trở lại bình thường
Kinh tế vững mạnh, có đường thăng hoa!

Hàn Tuấn
Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment