Monday, February 10, 2020

Thành Phố Canberra, Thủ Đô Của Nước Úc - Nguyễn Duy Phước

Mời quý vị khám phá thêm về nước Úc qua video được thực hiện rất công phu của anh Nguyễn Duy Phước. 

No comments:

Post a Comment