Tuesday, February 25, 2020

Bánh Mì Làm Bằng Máy

Mời xem làm bánh mì, bánh ngọt bằng máy, nhanh lẹ, cái nào cái nấy đẹp y như nhau, chẳng bù với ngày xưa người thợ phải làm bằng tay từ quậy bột cho tới nắn từng ổ bánh.  

No comments:

Post a Comment