Friday, February 28, 2020

Grand Canyon Arizona Hoa Kỳ - Nguyễn Duy Phước

Mời quý vị viếng thăm Grand Canyon và những phong cảnh hùng vĩ, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. 
Cám ơn anh Nguyễn Duy Phước

No comments:

Post a Comment