Saturday, February 22, 2020

COVID-19 Có Nghĩa Là Gì ?

Cơn đại dịch do vi khuẩn Corona gây ra, được cơ quan WHO đặt một cái tên là COVID-19.
Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) a94 diễn dich cái tên đó như dưới đây:
Bạn có biết ý nghĩa tên gọi của virus COVID-19 chưa? Xem Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) diễn giải COVID-19:
"China Originated Virus In December-19"
"Virus có nguồn gốc từ Trung cộng vào tháng 12 năm 2019" haha...Lượm trên mạng

No comments:

Post a Comment