Saturday, February 29, 2020

Hồi Sinh Kỳ Diệu Sau Nạn Cháy Rừng Tại Úc- HD - Youtube LH

Mời xem hình ảnh sự hồi sinh kỳ diệu của rừng cây Úc sau các trận cháy rừng mùa hè- Phải chăng đây là sự đền bù của thiên nhiên-Tạo hóa ?
Cám ơn anh Long Kangaroo

No comments:

Post a Comment